Dr. sc. Mirela Badurina, osnivač i direktor BHIDAPA-e

Geštalt psihoterapeut, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut, od 1992. godine do danas svoj profesionalni i akademski rast i razvoj usmjerava na oblasti očuvanja i poboljšanja mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Istraživač i predavač je na mnogim projektima konferencijama, kongresima i simpozijumima namjenjenim cjelovitijem i kreativnijem razvoju djece i mladih. Europski je Certificirani Psihoterapeut i pridruženi je član EIATSCYP-a. Sretno je udata i majka je dvoje djece. Više.
"Dijete je budućnost društva! Odgajati i educirati dijete, biti u odnosu sa mnogo ljubavi, uvažavanja i jasnim granicama je najveći izazov za svakog roditelja, nastavnika, stručnjaka i društva u cjelini. Vodeći se našim pojedinačnim i društvenim odgovornostima za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja i dobrobiti djece i mladih, želja nam je da kroz rad BHIDAPA-e, razvijamo interdisciplinarnu suradnje sa profesionalcima, domaćim i inozemnim srodnim Udrugama, Institutima i Institucijama koje se bave djecom i mladima, te da razvijamo jedinstvene standarde u cilju najboljeg interesa djeteta."

Europski akreditovani edukacijski programi

Edukacija za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta Konkurs zatvoren
Edukacija za dječjeg i adolescentnog psihoterapijskog savjetnika
Konkurs zatvoren
Edukacija iz terapijskih tehnika i vještina
Konkurs zatvoren
Uskoro!
Psihoterapijski savjetnik u Centru za Mentalno zdravlje
Stručna Predavanja

Namijenjena: roditeljima, nastavnicima, profesionalcima...

Početak edukacije 04.04.2018.
Edukacija iz supervizije
Konkurs zatvoren
Psychotherapy in Achieving Health and Well-being for Children and Young People
30sep

BiH dobila prvu generaciju dječjih i adolescentnih psihoterapeuta

Objavljuje BHIDAPA
28maj

Sa našim dragim profesorima na čelu sa Prof. dr. Dubravkom Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut za djecu i mlade; našim studentima, supervizorima, terapeutima i prijateljima, proslavili smo europsku Akreditaciju edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije u BiH i Prvi rođendan BHIDAPA e.

Hvala svima koji prepoznaju značaj ovog Programa i dijele radost sa nama!

Asocijacija BHIDAPA

Deklaracija o psihoterapiji iz Strasbourga, 1990. godine, temelj je na kojem se zasnivaju djelatnosti Asocijacije radi uspostavljanja psihoterapije kao zasebne i neovisne profesije poštujući Europske standarde, a u skladu sa ciljevima Svjetske zdravstvene organizacije.


Loss of former EAGT and EIATSCYP founder