4-godišnja edukacija G3

Prva edukacijska godina 2017/18


13.-14.05.2017.
Vrijeme: Subota -> 09:00 - 17:00; Nedjelja -> 09:00 - 17:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Reptures in Alliance" - Terapijska radna alijansa i rad na poremećajima alianse
Predavač: Prof.dr.sc. Gregor i Mr.sc. Maša Žvelc
02.-04.06.2017.
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Pregled psihoterapijskih tehnika, povijest i usporedba"
Predavač: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
30.06.-04.07.2017. - Ljetna škola 2017. - Više
Mjesto: Hotel „Toplice“, Krapinske Toplice
Tema: "Projektivne tehnike i transgeneracijski nezavršeni poslovi"
Predavač: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Doc.dr.sc. Lidija Pecotić i Margareta Mesić, prof., Dr. sc. Vesna Hercigonja Novković

Ljetna pauza


29.09.-01.10.2017.
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 08:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu (3. sprat)
Tema: "Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente i završni ispit"
Mentor: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
Članovi komisije: Prof.dr.sc. Vera Daneš Brozek, Doc.dr.sc. Lidija Pecotić
30.09.2017. - Svečana promocija diplomanata
Vrijeme: Subota -> 17:00
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu (3. sprat)
Svečana promocija Prve generacije diplomiranih Integrativnih Dječijih i Adolescentnih psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini
20.-22.10.2017.
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Ljudski razvoj 1 - Terapija privrženosti"
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander
10.-12.11.2017.
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 17:30; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Psihopatologija / Psihodijagnostika 1"
Predavač: Prof.dr.sc. Vera Daneš
08.-10.12.2017.
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 17:30; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Psihopatologija / Psihodijagnostika 2"
Predavač: Prof.dr.sc. Vera Daneš

Zimska pauza


16.-18.02.2018.
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Self"
Predavač: Prof.dr. Dubravka Kocijan Hercigonja
23.-25.03.2018.
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Ljudski razvoj 2 - Adolescencija ista ili različita?"
Predavač: Prof.dr. Mirjana Graovac

Druga edukacijska godina 2018/19


20.-22.04.2018.
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Rad sa traumatiziranom djecom"
Predavač: Prof.dr. Gordana Buljan Flander
18.-20.05.2018.
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Life script - Nesvjesni modeli odnosa"
Predavač: Prof.dr. Gregor Žvelc i Dr.sc. Maša Žvelc
22.-24.06.2018.
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Transfer, kontratransfer i projektivna identifikacija"
Predavač: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac

Ljetna pauza


07.-09.09.2018.
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Rad sa adolescentima"
Predavač: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac
17.-21.10.2018. Intenziv modul 2018 Više
PRVI INTERNACIONALNI KONGRES DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE
Mjesto: Hotel "Hills", Sarajevo
Teme: "Obiteljska terapija; Rad sa hronično oboljelom djecom; Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata"
Predavač: Prof. dr. sc. John Sargent, prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. sc. Vesna Hercigonja Novković, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, prof. dr. sc. Mirjana Graovac
23.-25.11.2018.
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Tugovanje kod djece"
Predavač: Doc. dr. sc. Bruna Profaca
15.-16.12.2018.
Vrijeme: Subota -> 09:00 - 17:00; Nedjelja -> 09:00 - 17:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka (Gatačka 18)
Tema: "Rad sa obiteljima, školama i institucijama"
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Zimska pauza


23.-24.02.2019.
Vrijeme: Subota -> 09:00 - 18:00; Nedjelja -> 08:00 - 15:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Shame and Identity: A Relational Developmental approach to working with Children and Young People"
Predavač: mr. sc. Joana Hewitt Evans
23.-24.03.2019.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Uvod u istraživački rad i etička pitanja (intervju, procjena, vođenje psihoterapijskog dnevnika, početak, tok i kraj psihoterapijskog rada)"
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Treća edukacijska godina 2019/20


12.-14.04.2019.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Razvojni put terapeuta i identiteta terapeuta"
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Ljetna pauza


27.-29.09.2019. *Završni ispit *Obavezan modul za sve edukante
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Integrativna psihoterapija i savjetovanje djece i adolescenata i završni ispit G2 i G4"
Mentor: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
Članovi komisije: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, doc. dr. Lidija Pecotić i Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek