4-godišnja edukacija G2

Prva edukacijska godina 2015/16

19.-21. 06. 2015. - "Pregled psihoterapijskih tehnika, povijest i usporedba" - Prof. Dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 14:30
Mjesto: E-net Centar na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
Tema: "Pregled psihoterapijskih tehnika, povijest i usporedba"
Predavač: Prof. Dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Ljetna pauza


23.-27.09. 2015. - ”Uvod u konstelacije ljudskih sistema i Obiteljska terapija” - Prof. dr.sc. Lidija Pecotić, Prof. dr.sc. Vesna Vidović, Prof. dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
Mjesto: DUBROVNIK IUC - “Ljetna škola psihoterapije” – 5 dana; 30 ECTS bodova
Tema: ”Uvod u konstelacije ljudskih sistema i Obiteljska terapija”
Predavači: Prof. dr.sc. Lidija Pecotić, Prof. dr.sc. Vesna Vidović, Prof. dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
23.-25.10.2015. - "Osnovne metode i tehnike rada s djecom" - Dr. Vesna Hercigonja Novković, prof. Defektolog
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 14:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu - (3. sprat)
Tema: "Osnovne metode i tehnike rada s djecom"
Predavač: Dr. Vesna Hercigonja Novković, prof. Defektolog
20.-22.11.2015. - “Uvod u istraživački rad i etička pitanja” - Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 14:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: “Uvod u istraživački rad i etička pitanja”
Predavač: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
11.-13.12.2015. - "Ljudski razvoj 1 - Osnovna tema: Terapija privrženosti kod djece i adolescenata" - Prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 14:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: "Ljudski razvoj 1 - Osnovna tema: Terapija privrženosti kod djece i adolescenata"
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander
22.-24.01.2016. - Life script - Nesvjesni modeli odnosa - Dr.sc. Gregor i Maša Žvelc
Vrijeme: Petak -> 15:00 - 20:00; Subota -> 09:30 - 17:00; Nedjelja -> 08:30 - 14:00
Mjesto: Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva 26 – (zajedno sa studentima iz Hrvatske)
Tema: Life script - Nesvjesni modeli odnosa
Predavači: Dr.sc. Gregor i Maša Žvelc
19.-21.02.2016. - Transfer i Kontratransfer u psihoterapiji djece i adolescenata - Dr. Vesna Hercigonja Novković, prof. Defektolog
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 17:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: Transfer i Kontratransfer u psihoterapiji djece i adolescenata
Predavač: Dr. Vesna Hercigonja Novković, prof. Defektolog
12.-13.03.2016. - "Shame and Identity: A Relational Developmental approach to working with Children and Young People" - M. Sc. Joana Hewitt Evans
Vrijeme: Subota -> 09:00 - 18:00; Nedjelja -> 09:00 - 16:00
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu – (zajedno sa studentima iz Hrvatske)
Tema: "Shame and Identity: A Relational Developmental approach to working with Children and Young People"
Predavač: M. Sc. Joana Hewitt Evans
15.-17.04.2016. - "Self" - Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: "Self"
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Druga edukacijska godina 2016/17


27.-29.05.2016. - "Teorije odnosa" - Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 17:30; Nedjelja -> 08:30 - 13:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: "Teorije odnosa"
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
22.07-24.07.2016. u suradnji sa Psiho-integrumom d.o.o. - "Projektivna identifikacija" - Doc.dr.sc. Lidija Pecotić
Vrijeme: Subota -> 09:00 - 17:00; Nedjelja -> 09:00 - 17:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Bosnia (Kulovića 9) – (zajedno sa studentima iz Gestalt edukacije)
Tema: "Projektivna identifikacija"
Predavač: Doc.dr.sc. Lidija Pecotić

Ljetna pauza


29.9-02.10.2016. - “Neka nova generacija - Izazovi u psihoterapijskom radu sa djecom i mladima” - Prof. dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Jon Blend MA Dip Child and Adult psychotherapist, Prof. dr.sc. Gordana Buljan Flander, Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, Prof. dr.sc. Roman Nikolić ... Više
Mjesto: Hotel "Toplice", Krapinske Toplice - “Ljetna škola psihoterapije”
Tema: “Neka nova generacija - Izazovi u psihoterapijskom radu sa djecom i mladima”
Predavači: Prof. dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Jon Blend MA Dip Child and Adult psychotherapist, Prof. dr.sc. Gordana Buljan Flander, Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, Prof. dr.sc. Roman Nikolić ... Više
14.10.-16.10.2016. - "Ljudski razvoj 2 - Osnovna tema: Adolescencija - jednaka ili drugačija? - Uloga odnosa u individualnom razvoju i grupnom životu" - Prof.dr.sc. Vlasta Rudan
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 17:30; Nedjelja -> 08:30 - 13:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: "Ljudski razvoj 2 - Osnovna tema: Adolescencija - jednaka ili drugačija? - Uloga odnosa u individualnom razvoju i grupnom životu"
Predavač: Prof.dr.sc. Vlasta Rudan
11.-13.11.2016. - "Rad sa adolescentima" - Prof.dr.sc. Mirjana Graovac
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 17:30; Nedjelja -> 08:30 - 13:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Rad sa adolescentima"
Predavač: Prof.dr.sc. Mirjana Graovac
02.-04.12.2016. - "Psihopatologija/Psihodijagnostika 1" - Prof.dr.sc. Vera Daneš
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 17:30; Nedjelja -> 08:30 - 13:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Psihopatologija/Psihodijagnostika 1"
Predavač: Prof.dr.sc. Vera Daneš
10.-12.2.2017.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 08:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Psihopatologija/Psihodijagnostika 2"
Predavač: Prof.dr.sc. Vera Daneš
17.-19.03.2017.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 08:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu ili Centar za mlade - Otoka
Tema: "Rad sa školama, obitelji i ustanovama"
Predavač: dr.sc. Vesna Hercigonja Novković
21.-23.04.2017.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 08:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Supervizija"
Predavač: Sanela Selmanović-Podrug

Treća edukacijska godina 2017/18


13.-14.05.2017.
Vrijeme: Subota -> 09:00 - 17:00; Nedjelja -> 09:00 - 17:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Reptures in Alliance" - Terapijska radna alijansa i rad na poremećajima alianse
Predavač: Prof.dr.sc. Gregor i Mr.sc. Maša Žvelc
30.06.-04.07.2017. - Ljetna škola 2017. - Više
Mjesto: Hotel „Toplice“, Krapinske Toplice
Tema: "Projektivne tehnike i transgeneracijski nezavršeni poslovi"
Predavač: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Doc.dr.sc. Lidija Pecotić i Margareta Mesić, prof., Dr. sc. Vesna Hercigonja Novković

Ljetna pauza


29.09.-01.10.2017.
Vrijeme: Petak -> 17:00 - 21:00; Subota -> 08:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu (3. sprat)
Tema: "Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente i završni ispit"
Mentor: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
Članovi komisije: Prof.dr.sc. Vera Daneš Brozek, Doc.dr.sc. Lidija Pecotić
30.09.2017. - Svečana promocija diplomanata
Vrijeme: Subota -> 17:00
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu (3. sprat)
Svečana promocija Prve generacije diplomiranih Integrativnih Dječijih i Adolescentnih psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini
27.-29.10.2017.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Grupna terapija i psihodrama"
Predavač: Prof.dr.sc. Mirjana Graovac
24.-26.11.2017.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Visoko-konfliktni razvodi i manipulacija djecom"
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander
08.-10.12.2017.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Tugovanje kod djece"
Predavač: Dr.sc. Bruna Profaca

Zimska pauza


23.-25.02.2018.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:00 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Rad na snovima"
Predavač: Sanela Selmanović Podrug, geštalt psihoterapeut
09.-11.03.2018.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:00 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "ADHD i poremećaji ponašanja"
Predavač: Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković
20.-22.04.2018.
Vrijeme: Petak -> 17:30 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade - Otoka
Tema: "Rad sa traumatiziranom djecom"
Predavač: Prof.dr. Gordana Buljan Flander

Četvrta edukacijska godina 2018/19


11.-13.05.2018.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Razvoj i neuroznost"
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
29.06.-01.07.2018.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Rad sa seksualno zlostavljanom djecom, forenzički intervju i saradnja sa institucijama u skladu sa zakonskom regulativom"
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Ljetna pauza


21.-23.09.2018.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Internalizirani poremećaji (anksioznost, depresivna stanja, psihosomatika, suicidalnost)"
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
17.-21.10.2018. Intenziv modul 2018 Više
PRVI INTERNACIONALNI KONGRES DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE
Mjesto: Hotel "Hills", Sarajevo
Teme: "Obiteljska terapija; Rad sa hronično oboljelom djecom; Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata"
Predavač: Prof. dr. sc. John Sargent, prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. sc. Vesna Hercigonja Novković, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, prof. dr. sc. Mirjana Graovac
16.-18.11.2018.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Rani odnosi i poremećaji hranjenja"
Predavač: Prof. dr. sc. Vesna Vidović
15.-16.12.2018.
Vrijeme: Subota -> 09:00 - 17:00; Nedjelja -> 09:00 - 17:00
Mjesto: Sarajevo, E-net centar, Trg oslobođenja - Alija Izetbegovic 1
Tema: "Psihoterpaija i farmakoterapija"
Predavač: Doc. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić

Zimska pauza


22.-24.02.2019.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Neurorazvojni poremećji, granični poremećaji, predpsihotična i psihotična stanja"
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
22.-24.03.2019. *Obavezan modul za sve edukante
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Uvod u istraživački rad i etička pitanja (intervju, procjena, vođenje psihoterapijskog dnevnika, početak, tok i kraj psihoterapijskog rada)"
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
12.-14.04.2019.
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Mentorski rad"
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Ljetna pauza


27.-29.09.2019. *Završni ispit *Obavezan modul za sve edukante
Vrijeme: Petak -> 18:00 - 21:00; Subota -> 09:30 - 18:00; Nedjelja -> 08:30 - 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: "Integrativna psihoterapija i savjetovanje djece i adolescenata i završni ispit G2 i G4"
Mentor: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
Članovi komisije: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, doc. dr. Lidija Pecotić i Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek