Članovi BHIDAPA-e

Članovi BHIDAPA-e

Počasni član Asocijacije
 • 1. Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja - Neuropsihijatar i psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle
Popis članova Asocijacije
 • 1. Dr. sc. Mirela Badurina - EAGT i ECP - Geštalt Psihoterapeut - Edukacija dječiji i adolescentni psihoterapeut
 • 2. Sven Badurina - Predsjednik Osnivačke Skuštine
 • 3. Denis Badurina - Web Razvojnik
 • 4. Dipl. oec. Amela Konaković – Geštalt Psihoterapeut
 • 5. Mr.Sc. Dr. Azra Arnautović – Grupni Analitičar Psihoterapeut – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 6. Senka Čimpo - EAGT i ECP Geštalt Psihoterapeut – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 7. Mr. Đana Lončarica – EAGT i ECP Geštalt i Obiteljski Psihoterapeut – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 8. Srebrenka Hota - EAGT Geštalt Psihoterapeut – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 9. Belma Žiga - Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 10. Selma Gaši - EAGT i ECP Geštalt Psihoterapeut i KBT Pod Supervizijom – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 11. Mirjana Gavrić Hopić - Geštalt Psihoterapeut – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 12. Sabina Zijadić Husić - EAGT, Geštalt Psihoterapeut – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 13. Samra Džebić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 14. Aida Jerlagić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut / Savjetnik
 • 15. Maja Kajtaz – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut / Savjetnik
 • 16. Alma Hadžiskakić - Napredni modul Realitetne Terapije – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 17. Marija Krivačić - EAGT i ECP – Geštalt Psihoterapeut, Učitelj i Supervizor
 • 18. Sanela Selmanović Podrug - EAGT i ECP – Geštalt Psihoterapeut i Supervizor
 • 19. Elma Omersoftić – Certificirani Psihoterapeut Transakcione Analize
 • 20. Mr. Sandra Muratović - Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut
 • 21. Mirsada Hadžić – EAGT, Geštalt Psihoterapeut - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 22. Mr. sc. Lejla Smajić Hodžić - Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut i EMDR Psihoterapeut pod Supervizijom
 • 23. Prof.Dr.Sc. Vera Daneš - Neuropsihijatar - Psihodinamski Orjentiran Terapeut
 • 24. Marija Stefanović - EAGT i ECP – Geštalt Psihoterapeut, Učitelj i Supervizor
 • 25. Mr. sc. Mirjana Brajković – EAGT, Geštalt i Obiteljski Psihoterapeut
 • 26. Emilija Kusić - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut / Savjetnik
 • 27. Andrea Marić - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 28. Mr. Lejla Hadžiahmić - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 29. Mr. sc. Biljana Popović - EAGT i ECP Geštalt psihoterapeut, dječji i adolescentni psihoterapeut
 • 30. Adi Hasanbašić - EAGT i ECP Geštalt psihoterapeut
 • 31. MA Zina Drnda-Pašić - EAGT i ECP Geštalt psihoterapeut - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 32. Dr. sc. Fadil Imširović - Integrativni geštalt socioterapeut, EMDR psihoterapeut pod supervizijom
 • 33. Prof. dr. sc. Saida Fišeković - Neuropsihijatar, TA psihoterapeut
 • 34. Mr.Sc. Iskra Vučina – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 35. Samira Kudić - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 36. Maja Džakula - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 37. Jelena Čvoro - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 38. Maja Alihodžić – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut pod supervizijom - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 39. Merima Špirtović - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 40. Amra Razman – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 41. Mr.sc. Anesa Vilić - Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 • 42. Mr.sc. Nihada Čolić - Edukacija Dječji i Adolescentni Savjetnik
 • 43. Adisa Šuvalija - Edukacija Dječji i Adolescentni Savjetnik