Detaljnije o Programu

Detaljnije o Programu


Edukacije će se održavati jedan vikend mjesečno, od petka do nedjelje (petak od 17:00 do 21:00, subota i nedjelja od 08:30 do 14:00), u Sarajevu, jedan modul organiziran u Zagrebu, te jednom godišnje u trajanju od pet dana u IUC (Inter-University Centre) Dubrovnik. Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada su predavači stranci i kada radionice traju duže od tri dana.

Važno je naglasiti da će učesnici, a po završenom programu i polaganju ispita dobiti Europsku licencu.

Uvođenjem jedinstvenih europskih kriterija, povezivanjem s drugim sličnim organizacijama te mogućnosti uključivanja učesnika u radionice i programe u drugim zemljama članicama, učesnici će dobiti, ne samo, dodatno znanje i sposobnosti za rad s djecom i mladima već će kroz koordiniranu suradnju s drugim Europskim zemljama i stručnjacima zajednički, ne samo djeci, poboljšati i razmjenjivati iskustva već i kreirati zajedničke programe i pristupe.


Dodatak 1

Osobna/lična terapija

 • Od studenata se zahtijeva da budu u ličnoj/osobnoj terapiji u trajanju modularnog programa i na redovitoj tjednoj osnovi. Financijski troškovi osobne terapije nisu uključeni u troškove edukacije. Studenti su odgovorni za plaćanje troškova osobne terapije direktno svom terapeutu.
 • Studenti će biti u ličnoj/osobnoj terapiji certificiranih terapeuta s najmanje 4 godine prakse.
 • Ukoliko student odluči samostalno angažirati terapeuta za osobnu terapiju, mora dobiti odobrenje od Voditelja programa.
 • Osobna terapija omogućuje važan razvojni moment za studente osiguravajući da je njihov lični/osobni rast u skladu s razvijajućim zahtjevima psihoterapijske edukacije i pridružujuće prakse supervizirane psihoterapijske aktivnosti. Točnije, osobna terapija će senzibilizirati studenta da:
  • Poveže značajne aspekte teorije sa svojim vlastitim razvojem.
  • Razvije dovoljan uvid kako bi bio sposoban za povećanu zrelu procjenu svoje osobne povijesti i sadašnjeg stupnja funkcioniranja s pojedincima i u grupi.
  • Bude sposoban povezati osobne uvide u kliničku praksu osobitu u razumijevanju pitanja transfera-kontratransfera.
 • Sposobnost studenta da bude terapeut direktno je povezana s njegovom/njezinom sposobnosti da bude klijent. Naime, osobna terapija zahtijeva spremnost da se bude ranjiv u razvijanju svjesnosti selfa i selfa u odnosu na druge ljude. Ovo je moguće pratiti tijekom edukacije u studentovom povećanju sposobnosti da uspostavi kontakt, sa sobom i sa ostalim sudionicima edukacije, uključujući i voditelja.
 • lični/osobni razvoj je isto tako fokus ličnog razvojnog profila.
 • U slučaju da student ne može zadovoljiti zahtjeve tekuće osobne terapije, npr. predugi periodi pauze u pohađanju bez zadovoljavajućeg objašnjenja, završetak terapije ili nepojavljivanje na terapijskim seansama, voditelj edukacije će s razlogom očekivati da o tome bude obaviješten od strane terapeuta u kratkoj pisanoj izjavi koja se isključivo ograničava u izjavu o prisutnosti/izostanku.

Dodatak 2

Klinička supervizija

 • Klinički supervizor pomaže istražiti terapeutski odnos promatrajući razvijanje terapeutske kompetencije superviziranog i s uzimanjem u obzir dobrobit klijenta. Kao rezultat takvog proučavanja svi članovi trijade – klijent. Supervizirana osoba i supervizor – mogu učiti i razvijati se.
 • U 3. i 4. godini od studenta se očekuje da počne pohađati superviziju, te do kraja edukacije/ do polaganja završnog ispita ima minimum 150 sati.
 • Finansijski troškovi supervizije nisu uključeni u troškove edukacije. Studenti su odgovorni za plaćanje troškova supervizije direktno svom supervizoru.
 • Studenti se mogu odlučiti za grupni ili za individualni oblik supervizije.
 • BHIDAPA, u suradnji sa HITUDIM-om, će osigurati studentima imena supervizora koji imaju evidentiranu određenu razinu sposobnosti za uspostavljanje odnosa između psihoterapijske teorije i prakse.
 • Ukoliko student odluči samostalno angažirati supervizora koji se ne nalazi na popisu ponuđenih od strane BHIDAPA, u suradnji sa HITUDIM-om, mora za to dobiti odobrenje od strane Voditelja programa.
 • Supervizor će poslati voditelju programa godišnji izvještaj o studentovom profesionalnom razvoju.
 • Godišnji izvještaj dostavlja se i za 3. i za 4. godinu edukacije.

Dodatak 3

Ljetna škola dječje psihoterapije

U okviru edukacijskog programa iz dječje adolescentne psihoterapije i psihoterapijskog savjetovanja organizira se "Ljetna škola dječje psihoterapije".Certifikati: IUC izdaje certifikate polaznicima po završetku seminara, HITUDIM izdaje potvrdnice o sudjelovanju na seminaru, te ECT bodovi.


Ciljevi

 • ”Ljetna škola dječje psihoterapije” između ostalog potiče međufakultetsku suradnju i istraživanja na području dječje i adolescentne psihoterapije.
 • “Ljetna škola psihoterapije” predstavlja kontinuirani oblik edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije, gdje se kroz teorijski dio pozvanih renomiranih stručnjaka analiziraju i prikazi slučajeva kroz terapijski pristup.

Dodatak 4

Tko može dobiti certifikat

Članovi instituta / udruga /centara za edukaciju koji su u potpunosti opunomoćeni od strane EIATCYP-a za provođenje edukacije i koji su uspješno završili edukaciju i zadovoljili svim zahtjevima iste.


Procedura aplikacije

Članovi (gore navedeni) mogu aplicirati za certifikat EIATCYP-a iz Dječje i Adolescentne Psihoterapije ili Savjetovanja preko svog Centra za edukaciju koji će:


 • Dostaviti EIATCYP-u ime kandidata zajedno s potvrdom o njihovom uspješnom završetku edukacije i zadovoljenim svim uvjetima iste.
 • Potvrditi da terapeut nastavlja raditi psihoterapiju ili savjetovanje, te da dobiva adekvatnu superviziju
 • Ko su zadovoljene gore navedene procedure, EIATCYP će izdati Certifikat


Troškovi

Inicijalni trošak za izdavanje certifikata je 70 Eura, a godišnje obnavljanje istog 35 Eura. Inicijalni iznos od 70 Eura mora se poslati EIATCYP-u zajedno s aplikacijom za izdavanje certifikata.
Re-izdavanje certifikata izvršava se godišnje (svakih 12 mjeseci od datuma izdavanja certifikata).


Dodatak 5

Proces certifikacije

Polaznici će s uspješnim polaganjem završnog ispita i zadovoljenim svim uvjetima edukacije biti kandidati za dobivanje akreditacije / certifikata od strane Europskog Interdisciplinarnog terapijskog Udruženja za Djecu i Mladež (EIATCYP).


Ciljevi

 • Da podržava i razvija profesionalni integritet terapeuta ili savjetnika u radu s djecom i mladim osobama.
 • Da štiti i naglašava integritet psihoterapije ili terapijskog savjetovanja s djecom i mladim osobama


Tko može dobiti certifikat

Članovi instituta / udruga /centara za edukaciju koji su u potpunosti opunomoćeni od strane EIATCYP-a za provođenje edukacije i koji su uspješno završili edukaciju i zadovoljili svim zahtjevima iste.


Procedura aplikacije

Članovi (gore navedeni) mogu aplicirati za certifikat EIATCYP-a iz Dječje i Adolescentne Psihoterapije ili Savjetovanja preko svog Centra za edukaciju koji će:


 • Dostaviti EIATCYP-u ime kandidata zajedno s potvrdom o njihovom uspješnom završetku edukacije i zadovoljenim svim uvjetima iste.
 • Potvrditi da terapeut nastavlja raditi psihoterapiju ili savjetovanje, te da dobiva adekvatnu superviziju
 • Ako su zadovoljene gore navedene procedure, EIATCYP će izdati Certifikat


Troškovi

Inicijalni trošak za izdavanje certifikata je 70 Eura, a godišnje obnavljanje istog 35 Eura. Inicijalni iznos od 70 Eura mora se poslati EIATCYP-u zajedno s aplikacijom za izdavanje certifikata.
Re-izdavanje certifikata izvršava se godišnje (svakih 12 mjeseci od datuma izdavanja certifikata).


Dodatak 6

Etički kodeks

Odnos klijent-terapeut
 • Odnos klijent-terapeut je profesionalni odnos u kojem je dobrobit klijenta terapeutova primarna briga
 • Dignitet, vrijednost i jedinstvenost klijenta moraju se poštivati cijelo vrijeme
 • Cilj terapeuta je da promiče povećanu svijest, potiče samo-podršku, razvoj selfa i autonomiju klijenta, s uvidom o proširenom opsegu izbora koji su mu dostupni, zajedno s njihovom sposobnošću / željom za prihvaćanjem odluke koje donese
 • Terapeut mora prepoznati važnost dobrog odnosa za učinkovitu terapiju i biti svjestan snage i utjecaja koje im ta snaga daje. Terapeut mora djelovati u skladu s ovim saznanjem i ne iskorištavati klijenta financijski, emocionalno ili fizički/seksualno za lični/osobni napredak ili za svoje potrebe
  • Terapeut ne smije uzimati novac s krivim namjerama – svjesno zadržavati klijenta nakon što je uočeno da je terapija bila učinkovita ili povećavati troškove bezrazložno bez potrebnog upozorenja
  • Fizički i/ili seksualni odnos s klijentom je eksplorativan. Prekid terapije ne mijenja prirodu odnosa
  • Seksualno uznemiravanje u obliku namjernih ili ponavljanih komentara, gesti ili fizičkih kontakata seksualne prirode koje jesu, ili bi ih klijent mogao smatrati uvredljivim, su neetični
 • Terapeut mora biti svjestan da su drugi odnosi ili vanjske obaveze u konfliktu s interesima klijenta. Kada takav konflikt interese postoji, odgovornost terapeuta je da to obznani i da bude spreman proraditi ta pitanja s klijentom
 • Terapeut mora prepoznati dualni odnos – kada je klijent istovremeno zaposlenik, blizak prijatelj, rođak ili partner – koji će vjerojatno pokvariti njihovu profesionalnu prosudbu i time izazvati stres klijentima i njima samima
Povjerljivost

Povjerljivost je bit dobrog rada. Svako izmjenjivanje informacija između terapeuta i klijenta mora se smatrati povjerljivim. Kada terapeut ima ikakve sumnje o granicama povjerenja on/ona treba zatražiti superviziju. Povjerljivost odnosa ne mijenja se nakon prestanka terapeutskog odnosa.