Predavači

Predavači

Europski akreditovan edukacijski program iz dječje i adolescentne psihoterapije na području Bosne i Hercegovine u organizaciji BHIDAPA (Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija), a u suradnji sa Institutom D.O.M. i EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Service for Children & Young People), a u skladu sa europskim standardima.
Predavači-voditelji modula su svjetski priznati stručnjaci iz područja neuropsihijatrije, psihologije, sociologije, sistemskih-konstelacija, posebno dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije. • Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

  Neuropsihijatar, psihoterapeut

  Renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije. Predavač je na Medicinskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mlade, a predsjednik je i Europske Asocijacije za Dječju i Adolescentnu Psihoterapiju.

 • Dr.sc. Ken Evans

  Integrativni psihoterapeut

  Osnivač i direktor EUROCPS-a (European centre for Psychotherapeutic Studies), iskusni Gestalt i Integrativni psihoterapeut, trener i supervizor, svoju je edukaciju započeo 1970. u UK. Bio je Predsjednik Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP) 1994., osnovao i predsjedavao Europskoj asocijaciji za integrativnu psihoterapiju (1996-1999), te bio predsjednik Europske asocijacije za Gestalt terapiju (2002-2008).

 • Doc. dr. sc. Lidija Pecotić

  Klinički psiholog, psihoterapeut

  Klinički psiholog, terapeut i supervizor. Osnivačica je i Direktorica GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta), Supervizor i trener u edukaciji iz Gestalt psihoterapije i sistemskih konstelacija; osnivačica i predsjednica EAPTI-GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta) – Gestalt Instituta na Malti i Gestalt studija Beograd, kao i “Bert Hellinger Centra” na Malti; Pomogla je i doprinijela osnivanju Gestalt instituta u Beogradu, Zagrebu, Zadru, Sarajevu, Podgorici, Skoplju. Autor brojnih radova i predavač diljem svijeta.

 • Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

  Dječiji Psiholog, Intergrativni psihoterapeut

  Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba trideset se godina svoje karijere bavi djecom. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Stoga je bila među prvima koji su početkom ’90.tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te joj je posvetila svoj daljnji rad.

 • Prof dr. sc. John Sargent

  Psihijatar, obiteljski psihoterapeut

  Predstojnik odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tufts Medicinskom centru, SAD. Profesor je psihijatrije i pedijatrije na Tufts Medicinskom fakultetu, SAD. Bio je Direktor „Hope sistema“, centra za brigu o djeci s emocionalnim problemima. Bavi se psihoterapijom djece i adolescenata, a od osobitih su mu interesa trauma, poremećaji prehrane, suicidi djece i adolescenata, obiteljska terapija i razvoj internacionalnih programa mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Objavio je preko 70 članaka i knjiga na temu dječjeg mentalnog zdravlja. Predsjednik je Američke akademije obiteljske terapije.

 • Prof.dr.sc. Gregor Žvelc

  TA, K-B Psihoterapeut

  Profesor psihologije, integrativni, TA, kognitivno-bihevioralni psihoterapeut. Bavi se i EMDR-om. Direktor je instituta IPSA (Institut za integrativnu psihoterapiju i savjetovanje) u Ljubljani, te predavač na institutima za edukaciju iz psihoterapije u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Bosni i Hrvatskoj.

 • Prof. dr. sc. Vlasta Rudan

  Dječiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut

  Specijalist dječje i adolescentne psihoterapije, Pročelnica dnevne bolnice za mladež na Klinici za psihološku medicinu, KBC Zagreb. Redovni profesor na medicinskom fakultetu u Zagrebu, autor brojnih radova s područja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije.

 • MA Joana Hewitt Evans

  Geštalt i integrativni psihoterapeut

  Zamjenik direktora EUROCPS (European centre for Psychotherapeutic Studies). Johanna je Gestal terapeut, te predavač na Institutu za Integrativnu psihoterapiju u Zagrebu, Ljubljani i Gestal institutu na Malti.

 • Prof. dr. sc. Vesna Vidović

  Psihijatar, Obiteljski Psihoterapeut

  Specijalist dječje i adolescentne psihoterapije, edukator je iz obiteljske psihoterapije. Predsjednica je Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju. Uže područje rada su individualna i obiteljska psihoterapija, liječenje osoba koje pate od anoreksije nervoze, bulimije nervoze, tjeskobe i problema u odrastanju te savjetovanje s obiteljima.

 • Dr. sc. Vesna Hercigonja Novković

  Defektolog, Intergrativni psihoterapeut

  Defektolog i magistar Integrativne psihoterapije, su-osnovač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mladež, a tajnik Europske udruge. Predavač je na Institutu Ipsa u Ljubljani. Područja interesa: djeca, adolescenti i obitelj.

 • Marija Stefanović

  Klinički psiholog, geštalt psihoterapeut

  Edukator i supervizor u Gestalt studiju Beograd. Gostujući je trener i supervizor u Geštalt centrima u Skopju, Zagrebu, Zadru, Rijeci, Podgorici i Sarajevu. Ciljne grupe sa kojima radi su odrasli sa fokusom na djecu i mlade. Od 2002. godine u okviru Centra za decu, mlade i porodicu «Oaza» realizuje niz preventivnih i edukativnih programa. Europski je certificirani psihoterapeut (ECP) i Europski certificirani Gestalt psihoterapeut ( EAGT).

 • Mr. Sc. Dr. Zlatko Bastašić

  Psihijatar, psihoterapeut

  Psihijatar, individualni i obiteljski psihoterapeut, lutkar i karikaturist, autor brojnih knjiga o kreativnim terapijama djece, adolescenata i odraslih („Lutka ima pamet i srce“). U psihoterapiji se voli služiti lutkama, igrom i bajkama.

 • Prof. dr. sc. Mirjana Graovac

  Psihijatar, psihoterapeut

  Specijalist psihijatiar, pročelnica odsjeka za adolescente i obitelj, KBC Rijeka. Predavač na Medicinskom fakultetu, Polje interesa: psihoterapija adolescenata, grupni rad sa adolesentima, rad sa obitelj.

 • Doc.dr.sc. Bruna Profaca

  Klinički psiholog

  Voditeljica dijagnostike i tretmana u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. Područje rada: dijagnostika i tretmani rada sa traumatiziranom djecom i mladima, rad sa obitelji, indiviualni i grupni rad.

 • Prof. dr. sc. Križo Katinić, dr. med.

  Psihijatar

  Predstojnik klinike za psihijatriju referentnog centra za borbu protiv ovisnosti u zagrebačkom KBC-u "Sestre milosrdnice". Nositelj nastave na Sveučilištu u Zagrebu: Egzistencijalni psihoterapijski smjerovi, logoterapija i psihoonkologija.

 • Prof. Dr. Sc. Vera Daneš-Brozek

  Neuropsihijatar

  Od skora je umirovljena sveučilišna profesorica psihijatrije. Uža specijalnost je dječija i adolescentna psihijatrija. Najveći dio radnog vijeka provela je kao voditelj Odjela dječije i adolescentne psihijatrije Psihijatrijske klinike Univerziteta u Sarajevu. Po svom edukativnom usmjerenju pripada školi psihodinamske orijentacije.

 • MA Jon Blend

  Psihoterapeut

  MA Jon Blend je UKCP certificirani psioterapeut za djecu i odrasle, autor, supervizor, trener i muzičar. Njegova prošlost uključuje 30 godina iskustvenog rada sa odraslima, djecom, adolescentima i obiteljima u oblasti zaštite mentalnog zdravlja. Jon radi kao psihoterapeut i klinički supervizor u Londonu.

 • Dr.sc. Maša Žvelc

  Psiholog, psihoterapeut

  Maša Žvelc je diplomirana psihologkinja, magistrica znanosti s područja kliničke psihologije iz integrativna psihoterapije. Integrativnu psihoterapiju je diplomirala Scarborough Psychotherapy Training Institute (Velika Britanija) pod mentorstvom Kena Evansa. U institutu IPSA vodi trening iz integrativne psihoterapije.

 • Dina Koren

  Socijalni pedagog i defektolog

  Dina Koren je profesor socijalni pedagog (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu) i defektolog u Poliklinici Kocijan Hercigonja, voditelj dječje grupne terapije, kao i dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut (psihoterapeut u superviziji).

 • Margareta Mesić

  Psiholog, geštalt psihoterapeut i supervizor

  Margareta Mesić (univ. spec.) klinički je psiholog, certifikovani geštalt psihoterapeut i supervizor, trener bazičnog nivoa edukacije iz geštalt terapije. Od 2007. godine do danas (Psihika d.o.o.) organizuje i sprovodi edukacije iz geštalt psihoterapije po programu Gestalt Instituta Malta (GPTIM), te provodi individualnu i grupnu psihoterapiju i superviziju.

 • Prof.dr.sc. Mirjana Mavrak

  Pedagog-psiholog, geštalt psihoterapeut pod supervizijom

  Vanredna je profesorica na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Svoj profesionalni razvoj orijentira izobrazbi budućih nastavnika, te psiho-pedagoškoj pomoći hronično bolesnoj djeci u bolnici i školi. Autorica je dijela univerzitetskog udžbenika iz oblasti pedijatrije, koautorica knjiga i priručnika namijenjenih pomagačkim profesijama.

 • Prof.dr.sc. Vesna Bilić

  Izv. prof. na učiteljskom fakultetu u Zagrebu

  Voditeljica je doktorskog studija "Rani odgoj i obavezno obrazovanje". Član je stručnog savjeta UNICEF-a u projektu "Za sigurno i poticajno oktruženje u školama". Voditelj je kolegija nasilje nad djecom i između djece. Autor je i koautor mnogih knjiga i udžbenika. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i kongresima.