Prijava za Članstvo

Prijavi se

Članom BHIDAPA može postati svaka fizička osoba i pravna osoba, punoljetni državljani Bosne I Hercegovine ako potpišu pristupnicu i plate članarinu u iznosu od
55 KM godišnje.


BHIDAPA, Emerika Bluma 9, 71000 Sarajevo


Podaci za plaćanje

Prava i obaveze članova


  • Sudjelovati u radu Asocijacije
  • Pridržavati se Etičkog kodeksa Asocijacije
  • Postupati u svom radu u skladu sa Statutom i drugim aktima Asocijacije
  • Svojim radom u asocijaciji doprinositi ugledu Asocijacije
  • Biti informirani o radu Asocijacije

Adresa:Radnička 70c, 71000 Sarajevo

Telefon:(387) 61/169-840

E-mail:info@psychotherapy.ba
mirela@psychotherapy.ba
bhidapa@gmail.com

Socijalne mreže: