Prijava na Konkurs

Prijavi se

Prijava na Konkurs

KONKURS
za upis studenata na
Edukacijski program iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
Koju organuzuje BHIDAPA u saradnji sa Institut D.O.M., a u skladu sa europskim standardima.
u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini

Konkurs se raspisuje za upis studenata na Program edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije ili dječje i adolescentne savjetnike/savjetodavce. Studij se organizuje u trajanju od dvije ili četiri akademske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane završnog rada, stiče se diploma iz Dječje i adolescentne psihoterapije odnosno savjetovanja, te europsku licencu ovjerenu od strane EIATSCYP i EUROPCS.

Program osposobljava kandidate za stjecanje profesionalnih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničkim vještinama, profesionalnoj kompetenciji, osobnom razvoju, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja.

Saznaj više Podaci za plaćanje

Adresa:Radnička 70c, 71000 Sarajevo

Telefon:(387) 61/169-840

E-mail:info@psychotherapy.ba
mirela@psychotherapy.ba
bhidapa@gmail.com

Socijalne mreže: