Prijava za Otvoreni Modul

Prijavi se

Prijava za Otvoreni Modul

Grupe za edukaciju iz Integrativne dječje i adolescentne psihoterapije su zatvorenog tipa sa stalnim brojem studenata. U otvorenom modulu mogu sudjelovati studenti BHIDAPA-e i HITUDIM-a svih edukacijskih grupa.
Također, u pojedine module otvorenog tipa, mogu pristupiti i sve zainteresirane osobe koje nisu polaznici edukacije (psihoterapeuti, pedagozi, psihijatri, psiholozi, liječnici opće prakse, pedijatri, nastavnici, roditelji…) uz nadoknadu kotizacije za istu.
Plaćanje je potrebno izvršiti prije početka Modula na račun Asocijacije (navesti temu i datum održavanja modula). Dodatne informacije možete dobiti na dole navedeni kontakt broj ili e-mail.

Tema modula Podaci za plaćanje

Adresa:Radnička 70c, 71000 Sarajevo

Telefon:(387) 61/169-840

E-mail:info@psychotherapy.ba
mirela@psychotherapy.ba

Socijalne mreže: