Prijava za Stručno predavanje

Prijavi se

Prijava za Stručno predavanje

Grupe za tematske seminare su zatvorenog i otvorenog tipa.
Plaćanje je potrebno izvršiti prije početka Stručnog predavanja na račun Asocijacije (navesti temu i datum održavanja seminara). Dodatne informacije možete dobiti na dole navedeni kontakt broj ili e-mail.

Tema predavanja Podaci za plaćanje

Adresa:Radnička 70c, 71000 Sarajevo

Telefon:(387) 61/169-840

E-mail:info@psychotherapy.ba
mirela@psychotherapy.ba
bhidapa@gmail.com

Socijalne mreže: