Edukacijski program za terapijske tehnike i vještine

Program za Edukaciju

iz terapijskih tehnika i vještina


O edukaciji

Prema licenci Europske asocijacije za dječju i adolescentnu psihoterapiju i savjetovanje, u Bosni i Hercegovini se počinje provoditi edukacija iz „Terapijskih tehnika i vještina“.


Nastavnici, učitelji, odgajatelji, asistenti u nastavi, socijalni radnici najčešće su prve osobe koje primijete dječju poteškoću. No, ometeni vlastitim emocionalnim pitanjima i barijerama, mnogi od njih ne mogu se u potpunosti posvetiti procesu učenja i odgajanja svakog djeteta.


Ova edukacija daje uvid u vlastito funcionisanje/funkcioniranje, uči kako prepoznati dječju poteškoću, kako razgovarati s i slušati dijete, kako pristupiti svakom djetetu uzimajući u obzir njegovu poteškoću i njegov način funksionisanja/funkcioniranja, a pri tome biti odgovoran za osobno/vlastito mentalno zdravlje.


Provodi se

 • 6-to mjesečna edukacija za odgajatelje, nastavnike, djelatnike centara za socijalni rad/skrb, asistente u nastavi

Kome je namjenjena?

Namijenjena odgajateljima, nastavnicima, djelatnicima centara za socijalni rad/skrb, asistentima u nastavi i svima koji se u svom radu susreću s djecom i mladima.


Šta uključuje edukacija?

Teme modula su:
 • 1.Važnost emocionalne pismenosti i terapijskih tehnika za osobe koje rade s djecom i mladima
  (što nam treba za uspješan rad, što djeci treba od nas?)
 • 2.Teorija privrženosti
  (uloga stilova privrženosti u razvijanju kasnijih odnosa, razumijevanje sebe s ciljem rada s različitom problematikom kod djece)
 • 3.Pregled najčešćih poteškoća s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu u školi i vrtiću - psihopatologija
  (univerzalni pristupi u svakodnevnom radu s različitom djecom)
 • 4.Internalizirani poremećaji i rad s njima
  (anksioznost, depresija, nesigurnost, trauma, dijete u razvodu, gubitak)
 • 5.Eksternalizirani poremećaji i rad s njima
  (ADHD, poremećaji ponašanja, agresija)
 • 6.Rad s roditeljima, suradnja s kolegama, rad na sebi, supervizija

Način provođenja edukacije i certifikat

 • Svaki Modul od 2. – 6. sadrži 1,5 sat supervizije
 • Moduli se održavaju jedan vikend mjesečno, u trajanju od 10 sati (pet-sub ili sub/ned)
 • Između modula polaznici moraju primijeniti naučena znanja i u slijedećem modulu prezentirati svoja iskustva na supervizijskoj grupi
 • Završetak edukacije podrazumijeva pisani ispit, osobni razvojni profil i prezentaciju naučenih vještina na odabranom slučaju (prikaz slučaja)
 • Po uspješnom završetku edukacije polaznici dobivaju certifikat od Instituta BHIDAPA, te od EIATSCYP-a (europska krovna udruga za dječju i adolescentnu psihoterapiju) s naznakom "CERTIFIKAT IZ TERAPIJSKIH TEHNIKA I VJEŠTINA".

Voditelj edukacijskog programa i predavači

 • Voditelj edukacijskog programa je dr. sc. Mirela Badurina, geštalt psihoterapeut i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente pod supervizijom. Direktorica je Prvog akreditovanog edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije/savjetovanja-BHIDAPA, na području BiH
 • Voditelj edukacije i predavač je dr. sc. Vesna Hercigonja Novković, prof defektolog i i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente. Voditelj je projekta provođenja emocionalne pismenosti po školama i vrtićima
 • Predavač: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente. Renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije
 • Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, psiholog i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente. Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Svjetski priznat stručnjak iz područja zaštite djece
 • Predavač: Dina Koren, prof. soc.ped., integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente pod supervizijom. Defektolog i voditelj dječje grupne terapije u Poliklinici Kocijan Gercigonja


Više o predavačima.


Trajanje i struktura edukacije

60 sati / 6 vikenda po 10 sati.


Početak edukacijskog programa

Edukacija iz terapijskih tehnika i vještina planira početi 17.06.2017. godine, sa prvim modulom na temu "Važnost emocionalne pismenosti i terapijskih tehnika za osobe koje rade s djecom i mladima".


Voditelj modula: Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković.
Mjesto održavanje: Centar za Mlade Otoka (Gatačka 18), ulaz sa gornje strane.


Studenti koji dolaze izvan Sarajeva imaju poseban popust na smještaj u Centru za mlade gdje se održava nastava.


Cijena edukacije

Cijena kompletne edukacije po osobi iznosi 1.200 KM, sa mogučnošću plaćanja u 3 rate. Cijena se odnosi na pojedince i može se razlikovati ukoliko iz jedne ustanove bude više od 5 polaznika. Minimalan broj polaznika je 15.


Prijave u toku!

Konkurs je otvoren do 02.06.2017. godine. Više o konkursu. Obavezna online prijava.


Za sve upite o članstvu u BHIDAPA-u ili upis na Edukaciju iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije ili Savjetovanja, molimo kontaktirajte nas.

    info@psychotherapy.ba; bhidapa@gmail.com
    (387) 61/169-840