Psihoterapeuti

Integrativni psihoterapeuti za djecu i adolescente

Prva generacija diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini.
Psihoterapija djece i adolescenata bitno se razlikuje od psihoterapije odraslih osoba, a to se naročito odnosi na ulogu terapeuta, odnos i suradnju s roditeljima jer o suradnji s roditeljima ovisi prihvaćanje same terapije. Evropski program slijedi evropske standarde i u skladu je sa preporukama svjetske zdravstvene organizacije. Psihoterapeuti poštuju etički kodeks i osiguravaju visok stupanj terapije u cilju najboljeg interesa djeteta.
 • Đana Lončarica, psiholog

  geštalt, obiteljski i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente

  061/181-342
  loncaricam@yahoo.com

 • Senka Čimpo, psiholog

  geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente

  061/304-341
  senka.cimpo@gmail.com

 • Belma Žiga, psiholog

  KBT i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente

  061/510-968
  ziga.belma@gmail.com

 • Mirjana Gavrić-Hopić, socijalni pedagog

  geštalt i integrativni psihoterpaut za djecu i mlade

  066/805-942
  mirjana4u@gmail.com

 • Srebrenka Hota, psiholog

  geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente

  061/217-429
  dzomini@gmail.com

 • Sabina Zijadić-Husić, psiholog

  psiholog, geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente

  061/351-740
  sabinazijadic@hotmail.com

 • Dr. sc. Mirela Badurina

  geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente

  061/169-840
  mirela@psychotherapy.ba

 • Selma Gaši, psiholog

  geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente

  061/270-777
  selmagasi@yahoo.com

 • Primarijus. Mr.Med.Sc. Azra Arnautović

  specijalista pedijatar, certificirani grupni analitičar i psihoterapet, homeopatski liječnik

  061/735-110
  azra.ai@bih.net.ba