Geštalt Psihoterapija

Gestalt Psihoterapija


Geštalt terapija

Geštalt razvija jedinstvenu viziju ljudskog bića koja integriše čula, osjećaje, misao, socijalne veze i duhovnost. Ovo utire put ka holističkom iskustvu, gdje tijelo može “govoriti”, a riječi se mogu “vidjeti i osjetiti” i u skladu je sa WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) koja izjavljuje da:

“Zdravlje nije odsustvo bolesti ili slabosti, nego je to stanje kompletnog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja.”

Iz takvog globalnog, “holističkog” (od grčke riječi “holos”, cjelina) gledišta, geštalt terapija ima za cilj razvoj i održavanje jednog takvog harmoničnog stanja a ne “liječenje”.

Naglasak se stavlja na “postati svjestan onoga šta se dešava ovdje i sada (sadašnje iskustvo može, naravno, uključiti osjećaje u vezi sa nekim prošlim događajem). Fizički osjećaji i emocije nađu svoje mjesto: oni su toliko često “tabu” u modernim kulturama i dovode do strogo kontrolisanog javnog izražavanja bijesa, tuge, brige, ali i naklonosti, ljubavi i radosti!

Autentičan kontakt sa drugima, kreativno prilagođavanje (kreativna adaptacija organizma na njegovu okolinu), i svjesnost o reakcijama koje se ponavljaju i navikama koje nisu više korisne, mogu se sasvim popraviti.

Geštalt ističe ove blokade u našem normalnom ciklusu ispunjenja potreba; geštalt ističe također naše izbjegavanje, naše strahove, naše inhibicije i naše iluzije.

Geštalt ne samo da pokušava da objasni zašto, nego ohrabruje eksperimentisanje sa novim rješenjima za stare probleme. Ne radi se samo o „znati zašto”: geštalt dodaje “osjećati kako”, što motivira promjenu.

Danas se geštalt, više nego psihoterapija, može posmatrati kao istinska egzistencijalna filozofija, “umjetnost življenja” sa autentičnim kontaktom, način gledanja na to kako se odnosimo prema svijetu.


Izvadak iz knjige „The Art of Contact“ Serge Ginger


Terapijski odnos

Temelji se na aktivnoj prisutnosti terapeuta i klijenta u dijaloškom ja-ti odnosu kroz kontakt, usmjeravanje svjesnosti i iskustvo ovde i sada.


Terapeut snosi odgovornost za:


  • Identifikovanje tema koje su centralne u klijentovoj samoregulaciji
  • Tok, vrijeme i način rada
  • Uspostavljanje sigurne i profesionalne klime

Mogućnost primjene

Geštalt terapija se koristi u različitim situacijama sa mnogostrukim ciljevima:


  • Individualna psihoterapija ( klijent sa terapeutom);
  • Terapija za parove (dva bračna druga zajedno );
  • Porodična terapija ( nekoliko članova porodice istovremeno);
  • Grupna terapija, ili razvoj ličnih potencijala;
  • Unutar organizacija (škola, psihijatrijskih bolnica, institucija za neprilagođenu omladinu, itd. );
  • U poslovnom životu, industriji ili trgovini, u cilju poboljšanja kontakta i komunikacije, obogaćenja ljudskih odnosa, rješavanja konflikata i stimulisanja kreativnosti i kvalitete života.

Geštalt i Mozak

Kao što smo mogli vidjeti, geštalt se koristi u sve više i više različitih oblasti i teško da bilo ko može sumnjati u njegovu efikasnost. Ali kako geštalt djeluje? Kako se ljudi zaista mogu mijenjati, duboko, brzo i trajno?

Dugo vremena smo samo opažali promjene, ponekad iznenađujuće neobične, koje su se javljale u stavu i ponašanju, ali nismo bili u mogućnosti da objasnimo kako su nastajale.

Novija istraživanja u oblasti živčanog sistema su rezultirala u boljem razumijevanju pojava u mozgu: u stvari, svako iskustvo učenja i svaka psihoterapijska intervencija djeluje direktno na moždane puteve (mrežu).

Unutarnja, moždana biohemija se mijenja usljed stvaranja hormona i neurotransmitera ( dopamin, serotonin, adrenalin, testosteron, itd.).

Ovo je posebno tačno kod psihoterapija koje uključuju tijelo i emocije- a takva je i geštalt terapija.

Danas shvaćamo konačno da su neke psihoterapije zapravo vrsta hemoterapije. S psihoterapijom nastaju neuropsihološke i biohemijske promjene: takvi efekti su brzi i postojani (pumpa je ponovo pod pritiskom). Veliku prednost čini to što su takve unutrašnje promjene individualizirane, doze su prilagođene primjereno svakom organizmu do bilionitog dijela jednog miligrama, upravo kao što i naša tijela konstantno prate nivo šećera u krvi, željeza ili cinka (bez kojih ne bismo imali osjet mirisa), ili vitamina...

Ako bismo željeli dati skraćenu definicju geštalta, mogli bismo reći da je to „terapija desnog mozga“, koji rehabilituje intuitivne i sintetičke funkcije, jednako kao i neverbalni govor (facijalna i tjelesna ekspresija i umjetnička ekspresija). Takođe možemo govoriti o „limbičkoj terapiji“


Izvadak iz knjige „The Art of Contact“ Serge Ginger