Stručna predavanja

Program za stručna predavanja


BHIDAPA na svojoj godišnjoj skupštini održanoj u Februaru 2016. godine sklopila je saradnju sa Institutom D.O.M. i Poliklinikom Kocijan-Hercigonja za provođenje projekata pod nazivom: „Emocionalna pismenost – razvijanje socio-emocionalnih vještina u školi i vrtiću“ i „Multidisciplinarni pristup u detekciji, dijagnostici i tretmanu djece s ADHD poremećajem“. Također, planiraju se novi projekti u suradnji sa Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba.


BHIDAPA u suradnji sa Poliklinikom Kocijan-Hercigonja i sa Udruženjem učitelja Kantona Sarajevo organizuje predavanja na temu „ADHD – je li stvarna dijagnoza ili izmišljeni fenomen?“


BHIDAPA najveći naglasak stavlja na provođenje edukacije za Dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta, organiziranje seminara/radionica na specijalizirane teme vezane uz djelatnosti koje obavlja BHIDAPA.


07.12.2016. od 9:00-13:00
1nov

Otvori Pozivnicu

29.05.2016. od 9:00-16:00
22apr

Otvori Pozivnicu