Teme Otvorenih Modula

29.06.-01.07.2018. godine
24maj

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA-e,
Sa zadovoljstvom vam najavljujemo Modul na temu:

"Rad sa seksualno zlostavljanom djecom, forenzički osjetljiva terapija i saradnja sa institucijama u skladu sa zakonskom regulativom"

koji će biti održan:
od 29.06.-01.07.2018. godine.

Modul će voditi Prof. dr. Gordana Buljan Flander, psiholog i psihoterapeut. Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Modul je otvoren u prvom redu za student europskog edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tijekom modula kroz teoretska izlaganja, iskustveni rad i vježbe sudionici će steći znanja i vještine o:

✓ znakovima seksualnog zlostavljanja kod djece
✓ rizičnim faktorima i posljedicama seksualnog zlostavljanja
✓ načinima procjene i osnovama forenzičnog intervjuiranja seksualno zlostavljanog djeteta
✓ forenzički osjetljivoj terapiji i važnosti takve terapije
✓ modalitetima terapijske podrške seksualno zlostavljanoj djeci i njihovim nezlostavljajućim roditeljima
✓ iskustvima u radu sa seksualno zlostavljanom djecom u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Cilj je kroz predavanja i radionice osnažiti sudionike za suočavanje s ovom problematikom, te produbiti njihova znanja i vještine koja će im omogućiti adekvatno odgovaranje na potrebe seksualno zlostavljane djece.

Mjesto održavanja: BHIDAPA – Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obitelji, ulica Emerika Bluma 9 (kod OHR-a).

Dinamika rada Otvorenog dijela Modula:
- petak od 19:00 – 21:00 (od 18:00 – 19:00 samo za studente Edukacijskog programa)
- subota od 9:30 do 18:00
- nedjelja od 8:30 - 11:30 (od 11:30 – 12:30 samo za studente Edukacijskog programa)

Kotizacija je 250KM, a za članove BHIDAPA-e, 200KM. Svoje mjesto na edukaciji potrebno je unaprijed prijaviti putem online prijave i rezervirati uplatom avansa u iznosu od 100KM do 15.06.2018. Ostatak uplate može se izvršiti prije početka ili tokom edukacije.
Kotizacija uključuje: Certifikat, osvježenje tokom Modula i material. Broj mjesta ograničen.


S radošću i uvažavanjem,
BHIDAPA


20.-22.04.2018. godine
16apr

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA-e,
Sa zadovoljstvom vam najavljujemo Modul na temu:

"Rad sa traumatiziranom djecom i kognitivno bihevioralna terapija usmjerena na traumu"

koji će biti održan:
od 20.-22.04.2018. godine.

Modul će voditi Prof. dr. Gordana Buljan Flander, psiholog i psihoterapeut. Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Modul je otvoren u prvom redu za student europskog edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tijekom modula kroz teoretska izlaganja, iskustveni rad i vježbe sudionici će steći znanja i vještine vezano uz sljedeće teme:

✓ Traumatska iskustva razvojne dobni
✓ Specifične metode i terapijski rad sa traumatiziranom djecom
✓ Područja i ciljevi u tretmanu
✓ Uloga terapeuta
✓ Faze u tretmanu traumatiziranog djeteta - TF CBT
✓ Empatija u radu sa zlostavljanom djecom
✓ Uključenost okoline u proces terapije
✓ Intervencije u najboljem interesu djeteta
✓ Savjetovanje roditelja
✓ Iskustva u radu s traumatiziranom djecom u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Cilj je kroz predavanja i radionice osnažiti sudionike za suočavanje s ovom problematikom, te produbiti njihova znanja i vještine koja će im omogućiti adekvatno odgovaranje na potrebe traumatizirane djece.

Mjesto održavanja: Centar za mlade - Otoka u Sarajevu, ulica Gatačka 18 (ulaz sa gornje strane - prvi sprat).

Dinamika rada Otvorenog dijela Modula:
- petak od 19:00 – 21:00 (od 17:30 – 19:00 samo za studente Edukacijskog programa)
- subota od 9.30 do 18:00
- nedjelja od 8:30- 11:30 (od 11:30 – 12:30 samo za studente Edukacijskog programa)

Kotizacija je 250KM, a za članove BHIDAPA-e, 200KM. Svoje mjesto na edukaciji potrebno je unaprijed prijaviti putem online prijave i rezervirati uplatom avansa u iznosu od 100KM do 19.4.2018. Ostatak uplate može se izvršiti prije početka ili tokom edukacije.
Kotizacija uključuje: Certifikat, osvježenje tokom Modula i material. Četiri (4) slobodna mjesta.


S radošću i uvažavanjem,
BHIDAPA


od 09.-11.03.2018. godine
26feb

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA-e,
Sa zadovoljstvom vam najavljujemo Modul na temu:

"ADHD I POREMEĆAJI PONAŠANJA"

koji će se održati:
od 09.-11.03.2018. godine

Modul će voditi dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, defektolog i psihoterapeut. Ravnateljica je Poliklinike Kocijan - Hercigonja u Zagrebu.

Modul je obavezni dio edukacije za studente iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i otvoren za maksimalno 4 zainteresirana učesnika izvan edukacije (za osobe koje se u svakodnevnom radu bave psihoterapijom djece, mladih i obitelji, te osobama koje se bave unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti).

Modul obuhvata:

✓ etiologiju, dijanostiku,
✓ psihoterapijske mogućnosti i farmakoterapija,
✓ rad u malim grupama u ulozi terapeuta,
✓ primjeri i prikazi slučajeva,
✓ individualizirani odgojno-obrazovni pristupi i prilagođeni program,
✓ suradnja sa institucijama,
✓ supervizijska pitanjima,
✓ igrani film o ADHD-u…

…u svrhu unapređenja znanja i vještina u svakodnevnom radu, kao i unapređenja nalaza, mišljenja i suradnje sa institucijama

Mjesto održavanja: Centar za mlade - Otoka u Sarajevu, ulica Gatačka 18 (ulaz sa gornje strane).

Dinamika rada Otvorenog dijela Modula:
- petak od 19:00 – 21:00 (od 18:00 – 19:00 samo za studente Edukacijskog programa)
- subota od 9.30 do 18:00
- nedjelja od 8:30- 10:30 (od 10:30 – 12:30 samo za studente Edukacijskog programa)

Kotizacija je 250KM, a za članove BHIDAPA-e, 200KM. Kotizacija uključuje: Certifikat, osvježenje tokom Modula i material. Četiri (4) slobodna mjesta.

Obavezna online prijava do 07.03.2018.


S radošću i uvažavanjem,
BHIDAPA


od 24.-26.11.2017. godine
14nov

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA-e,
Modul na temu:"Visoko-konfliktni razvodi, manipulacija i otuđenje djeteta"

održan je:
od 24.-26.11.2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - E-Net centar (3. sprat)

Modul je vodila Prof. dr. Gordana Buljan Flander, psiholog i psihoterapeut. Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Sudionici su unaprijedili znanja i vještine u prepoznavanju:

✓ štetnosti roditeljskog sukoba na djecu,
✓ visokokonfliktnih razvoda braka, njihovu učestalost i obilježja,
✓ rizičnih parova za visoki konflikt u razvodu,
✓ istraživanje transgeneracijskog prijenosa posljedica sukoba i razvoda kroz obiteljsku anamnezu,
✓ kategoriziranje roditeljskog sukoba prema teorijskim i empirijskim podatcima,
✓ psihološku podlogu štetnosti roditeljskog sukoba po djecu,
✓ prepoznavanje i procjenu štetnosti roditeljskog sukoba na pojedine skupine djece,
✓ procjenu i obrazloženje najboljeg interesa djeteta u razvodu braka roditelja,
✓ članak 12. konvencije o pravima djeteta – djetetovo mišljenje nije uvijek u skladu s njegovim najboljim interesom; kako ga ispitati i argumentirati mišljenje,
✓ prepoznavanje manipulacije djecom i otuđenja djeteta od roditelja,
✓ razlikovanje oblika i razloga odbijanja roditelja od strane djeteta,
✓ opažanje i interpretaciju manipulativnih ponašanja u skladu sa suvremenom literaturom,
✓ demistifikaciju manipulacije kao rijetkog ponašanja,
✓ razumijevanje otuđitelja i njegovih osnovnih karakteristika,
✓ analizu moći, toksični trokut otuđenja u vezi s teorijom privrženosti,
✓ preuzimanje kontrole nad otuđiteljem od strane sustava,
✓ prepoznavanje manipulacije kao emocionalnog zlostavljanja prema suvremenim znanstvenim spoznajama,
✓ zakonsko postupanje u slučaju manipulacije – kaznene prijave za emocionalno zlostavljanje,
✓ dublje razumijevanje otuđenog djeteta, ispitivanje otuđenja/razine otuđenja djeteta u praksi,
✓ analizu relevantnih faktora pri procjeni optužbi za zlostavljanje djeteta tijekom i nakon razvoda roditelja, te
✓ pisanje nalaza, mišljenja i suradnje sa insititucijama.


S radošću i uvažavanjem,
BHIDAPA


30.09.2017. godine
13sep

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA-e,
svečana promocija

Prve generacije diplomiranih dječjih i
adolescentnih integrativnih psihoterapeuta


održala se:
30.09.2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - E-Net centar (3. sprat)

Kroz edukacijski program u organizaciji Bosanko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija i Instituta Dom iz Hrvatske prošli su:
Azra Arnautović, Belma Žiga, Đana Lončarica, Mirela Badurina, Mirjana Gavrić - Hopić, Sabina Zijadić - Husić, Selma Gaši, Senka Čimpo i Srebrenka Hota.

Kandidatkinje su sticale nova znanja i unapređivali postojeća kroz predavanja eminentnih stručnjaka iz: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Francuske, Slovenije, Velike Britanije i Malte.

Tokom dva dana (29. i 30. septembra) kandidatkinje će pred ispitnom komisijom u sastavu:
prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, mentor; prof. dr. Vera Daneš Brozek i doc. dr. Lidija Pecotić, i studentima edukacijskog programa braniti završne radove i studije slučaja. Poštujući etički kodeks struke, odbrane su zatvorene za javnost, ali pozivamo sve kolege da uveličaju svečanu ceremoniju dodjele diploma.

Ceremonija će biti održana u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, E-net Centar na III spratu.


S radošću i uvažavanjem,
BHIDAPA


od 13.-14.05.2017. godine.
17apr

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA-e,
Modul na temu:

"Reptures in Alliance"
"Terapijska radna alijansa i rad na poremećajima alianse"

održan je:
od 13.-14.05.2017. godine.

Modul su vodili Prof.dr. Gregor Žvelc, klinički psiholog, integrativni, TA, kognitivno-bihevioralni psihoterapeut i Asist.mag. Maša Žvelc, psiholog, psihoterapeut.


Tokom dva intenzivna dana, kroz teorijski prikaz, rad u malim grupama, plenarne diskusije, terapiski rad, velike grupe, studenti Prve i Druge generacije upoznati su sa:
- Osobinama terapeuta
- Terapijskim odnosima
- "Ja" i "Ti" u terapiji
- Bezuvjetnom "prihvaćanju"
- Sposobnostima refleksije
- Empatijom
- Najčešćim greškama u terapijskom procesu
- Terapijskom radnom alijansom
- Radu na poremećajima alijanse

S uvažavanjem,
studenti Prve i Druge generacije
BHIDAPA


od 24.-26.02.2017. godine.
15feb

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA-e,
Modul na temu:

“Depresivnost i anksioznost u djece i adolescenata”

održan je:
od 24.-25.02.2017. godine.

Modul je vodila Prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescentne. Ravnateljica Poliklinike Kocijan-Hercigonja Zagreb. Renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje a adolescentne psihijatrije. Predavač je na Medicinskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mlade, a predsjednik je i Europske Asocijacije za Dječju i Adolescentnu Integrativnu Psihoterapiju - EIATSCYP.


Tokom tri dana Modula, kroz teorijski prikaz, rad u malim grupama, plenarne diskusije, velike grupe, sudionici su upoznati sa:
- Značajem i karakteristikama ranih odnosa i njihovoj povezanosti sa depresijom i anksioznošću u djece i adolescenata
- Kliničkom slikom
- Procjenom i dijagnostikom, diferencijalnom dijagnostikom i komorbiditetom
- Terapijskim intervencijama i tretmanu.

S radošću i uvažavanjem,
BHIDAPA-a


od 27.-29.01.2017. godine.
20jan

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,
Modul

“Rad sa seksulano zlostavljanom djecom i forenzički intervju”

održao se:
od 27.-29.01.2017. godine.

Modul je vodila Prof. dr. Gordana Buljan Flander, psiholog i psihoterapeut. Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba


Modul je bio otvoren u prvom redu za studente europskog edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tokom tri dana sudionici su se upoznali sa:
- znakovima seksualnog zlostavljanja kod djece, 
- rizičnim faktorima i posljedicama seksualnog zlostavljanja, 
- načinima procjene i forenzičnog intervjuiranja seksualno zlostavljanog djeteta, te
- modalitetima terapijske podrške seksualno zlostavljanoj djeci i njihovim nezlostavljajućim roditeljima. 
Cilj je kroz predavanja i radionice osnažiti sudionike za suočavanje s ovom problematikom, te produbiti njihova znanja i vještine koja će im omogućiti adekvatno odgovaranje na potrebe seksualno zlostavljane djece.

S uvažavanjem,
studenti postdiplomske nastave iz dječje
i adolescentne integrativne psihoterapije i nove kolegice


od 09.-11.12.2016. godine.
01jan

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,
Modul

“Tugovanje kod djece”

održao se:
od 09.-11.12.2016. godine.

Modul je vodila Dr.sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja, Voditeljica dijagnostike i tretmana u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba.Modul je obavezni dio za studente završne godine europskog edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Tokom tri dana studenti su stekli znanja i vještine vezano uz rad s tugujućom djecom i njihovim obiteljima:
- Gubici, reakcije na gubitke i tugovanje djece različite dobi
- Kako reći djetetu tužnu vijest?
- Podrška djetetu u obitelji i školi
- Faze tugovanja, prorada gubitka
- Stručni rad s tugujućim djetetom: kada dijete treba stručnu pomoć i kakvu?
- Savjetovanje roditelja tugujućeg djeteta
- Učinkovita i neučinkovita podrška nakon gubitka
Modul je realiziran kroz kraća predavanja i kreativne radionice u kojima su sudionici iskustvenim putem stekli uvid u različite procese povezane s tugovanjem nakon gubitka, kako kod sebe tako i kod djece. Studenti su dobili superviziju svog rada, a kroz iskustveni rad i poticaj osobnom rastu i razvoju.

S uvažavanjem,
studenti postdiplomske nastave iz dječje
i adolescentne integrativne psihoterapije i nove kolegice


od 18.-21.11. 2016. godine
13nov

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,
Modul

“ADHD I POREMEĆAJI PONAŠANJA”

održao se:
od 18.-21.11.2016. godine

Modul je vodila dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, psihoterapeut, Ravnateljica poliklinike Kocijan Hercigonja u Zagrebu


Modul/Radionica je bio otvoren u prvom redu za studente europskog edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave psihoterapijom ili su u edukaciji iz psihoterapije.

Tokom tri dana Modul je, kroz:
- teorijski prikaz,
- rad u malim grupama,
- terapijskim mogućnostima,
- primjerima i prikazima slučajeva,
- supervizijskim pitanjima
ponudio i igrani film o ADHD-u u trajanju 100 min.

S uvažavanjem,
studenti postdiplomske nastave iz dječje
i adolescentne integrativne psihoterapije i nove kolegice


od 11.-13. 11. 2016. godine
1nov

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,

Modul
“Rad sa adolescentima”

održao se:
od 11.-13. 11. 2016. godine

Radionicu vodila je prof.dr.sc. Mirjana Graovac, psihoterapeut, Ravnateljica zavod za adolescentnu psihijatriju, Klinika za psihijatriju - KBC Rijeka


“Adolescenti su, unatoč znanju i iskustvu voditelja, „uvijek jedan korak ispred“. Stoga su voditelji adolescentnih grupa ponovno, iznova...kontinuirano - „na novom ispitu“. Može se zaključiti davoditelji i grupa (kao cjelina) tijekom grupnog procesa oblikuju specifičan „prijelazni objekt“, koji postaje specifična kvaliteta i liječidbeno iskustvo za adolescente u procesima odrastanja vidljivim u grupi. Klinička praksa je pokazala da su spontanost i kreativnost u igri dragocjena iskustva u terapijskom procesu, koji adolescentima pružaju odmak od dotadašnjih obrazaca ponašanja, te otvaraju prostore za nova iskustva i nove mogućnosti. Igrajući uloge, adolescenti lakše „skliznu“ u nesvjesne sadržaje koji kroz igru tada djeluju manje „opasno”. (Graovac, 2016.)

Modul je bio otvoren u prvom redu za studente Europskog edukacijskog programa iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tokom tri dana radionice, kroz teorijski prikaz, rad u malim grupama, plenarne diskusije, velike grupe, sudionici su stekli znanja o:
- Teorijskim konceptima adolescencije
- Specifičnostima grupne psihoterapije adolescenata
- Terapijskim tehnikama analitičke psihodrame
- Načinu ekspresije unutarnjih konflikata adolescenata
- Tehnikama i dinamikama koje određuju definiciju i smjer rada sa adolescentima

S uvažavanjem,
studenti postdiplomske nastave iz dječje
i adolescentne integrativne psihoterapije i nove kolegice
od 21.-23.10.2016. godine
23okt

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,

Modul
„Rani odnosi i poremećaji hranjenja“
anoreksija i bulimija nervoza

održao se
21.-23.10.2016. godine

Voditeljica Modula bila je: Prof. dr. Vesna Vidović,
specijalist dječje i adolescentne psihoterapije, edukator je iz obiteljske psihoterapije. Predsjednica je Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju. Uže područje rada su individualna i obiteljska psihoterapija, liječenje osoba koje pate od anoreksije nervoze, bulimije nervoze, tjeskobe i problema u odrastanju te savjetovanje s obiteljima.


Radionica je bila otvorena u prvom redu za studente europskog edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tokom tri dana radionice, kroz teorijski prikaz, rad u velikoj grupi, diskusiju sudionici su stekli znanja o:

o Značaju i karakteristikama ranih odnosa i njihovoj povezanosti sa poremećajima hranjenja
o Značaju odnosa djete-majka
o Razvoju sigurnosti i slike o sebi
o Značaju prehrane i odnosa prema hrani kroz dinamiku ranih odnosa
o Specifičnosti poremećaja prehrane
o Dijagnostici i terapijskim pristupima.

S uvažavanjem,
studenti postdiplomske nastave iz dječje
i adolescentne integrativne psihoterapije i nove kolegice
od 14.-16.10.2016. godine
04okt

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,

Modul
"Adolescencija ista ili različita?"
održao se
14.-16.10.2016. godine

Voditeljica Modula bila je: Prof. dr. Vlasta Rudan,
psihijatar i psihoanalitičar za djecu i adolescente. Pročelnica dnevne bolnice za mladež na Klinici za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Redovni profesor na medicinskom fakultetu u Zagrebu i autor brojnih radova s područja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije.


Radionica je bila otvorena u prvom redu za studente Europskog edukacijskog programa iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tokom tri dana radionice, kroz teorijski prikaz, rad u malim grupama, plenarne diskusije, velike grupe, sudionici su stekli znanja iz:

o Razvojne teorije
o Teorije psihoseksualnog i psihosocijalnog razvoja
o Ključne koncepte psihanalitičke psihologije
o Razvoju i konfuziji identiteta
o Uloga odnosa u individualnom razvoju i grupnom životu
o Adolescenciji
o Dijagnostici i terapijskim pristupima.

Naglasak ove radionice posebno je na iskustvenom radu sudionika.

S radošću i uvažavanjem,
Mirela Badurina
Izvršna direktorica BHIDAPA-e
27.-29.05.2016. godine
15maj

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,

Modul
"Rani razvoj objektnih odnosa i refleksija na
mentalno zdravlje djece i adolescenata"

održao se
27.-29.05.2016. godine

Voditeljica Modula bila je: Prof. dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja,
dječji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut, ravnateljica Poliklinike Kocijan - Hercigonja, Zagreb, predsjednica EIATSCYP

Radionica je bila otvorena u prvom redu za studente Europskog edukacijskog programa iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tokom tri dana radionice, kroz teorijski prikaz, rad u malim grupama, plenarne diskusije, velike grupe, sudionici su bili educirani o:

- teorijama i učenjima E. Erikson-a, W.R.D. Fairbairn-a, M. Klein, M. Mahler, D.W. Winnicotta, J. Bowlbya i drugih o razvoju objektnih odnosa kod djeteta
- važnosti dijadnog odnosa majka-dijete, te o refleksiji istog na sve kasnije odnose,
- ranoj formaciji objekta i selfa,
- transferu i kontratransferu u terapijskom odnosu i njihovoj važnosti za terapijski proces,
- refleksiji ranih objektnih odnosa na terapijski odnos i na ostale odnose

S uvažavanjem,
Voditelj i studenti postdiplomske
nastave iz integrativne dječje
i adolescentne psihoterapije

20.-22.05.2016. godine
26apr

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,

Modul
"Rad sa traumatiziranom djecom i visoko-konfliktni razvodi"
održao se
20.-22.05.2016. godine

Voditeljica Modula bila je: prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander,
Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, psiholog i psihoterapeut

Modul je bio otvoren u prvom redu za studente Europskog edukacijskog programa iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

"Niz istraživanja dosljedno pokazuje da je izraženost konflikta među roditeljima,a ne sam razvod primarni razlog negativnih ishoda za djecu. Visokokonfliktni razvod jedno je od najstresnijih iskustava tijekom odrastanja djeteta, a izloženost dugotrajnom i snažnom sukobu roditelja danas se opravdano smatra psihološkim zlostavljanjem djeteta."

Tijekom modula kroz teoretska izlaganja i iskustveni rad i vježbe studenti su stekli znanja i vještine vezano uz slijedeće teme:

- Vrste trauma kod djece
- Specifične metode rada sa traumatiziranom djecom
- Područja i ciljevi u tretmanu - uloga terapeuta
- Visoko-konfliktni razvod i posljedice za dijete
- Manipulacija u razvodu braka i lažne optužbe za zlostavljanje
- Intervencije u najboljem interesu djeteta
- Savjetovanje roditelja
- Iskustva u radu s visokokonfliktnim razvodima u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba

Rad sa traumatiziranom djecom i visoko-konfliktni razvodi su mjesta na kojima se urušava unutrašnji svijet djeteta. Kontakt sa ovakvim sadržajima uznemirava i nas stručnjake. Tada se pitamo koji i kakav je najbolji način biti od podrške djetetu i roditeljima. Ovoga puta imali smo zadovoljstvo, da ove visoko zahtjevne teme, istražujemo i dosežemo, sa svjetski priznatim stručnjakom Prof.dr.sc. Gordanom Buljan Flander, dječjim i adolescentnim psihoterapeutom. Kroz ovaj Modul osnažili smo naša znanja i kapacitete za jasnije i direktnije korake u zaštiti integriteta djeteta.

S uvažavanjem,
studenti postdiplomske nastave iz integrativne dječje
i adolescentne psihoterapije i nove kolegice

08.-10.04.2016. godine
25apr

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji

BHIDAPA
e,

Modul
"Kreativni modeli u komunikaciji i bajka"
održao se
08.-10.04.2016. godine

Voditelj Modula bio je mr.sc. dr. Zlatko Bastašić, psihijatar, psihoterapeut za djecu i odrasle

Modul je bio otvoren u prvom redu za studente Europskog edukacijskog programa iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

„Bajka izražava egzistencijalnu čovjekovu situaciju. Prati ga od rođenja do smrti, oslikava na jednostavan način složene obiteljske odnose i odnos pojedinca i svijeta u kojem živi. Ona je priča o sazrijevanju i rastu, o sposobnosti čovjekovoj da se izgrađuje i širi svoje granice, svim teškoćama usprkos. Jednostavnost bajke omogućuje djetetu, ali i djetetu u nama, da projicira svoje strahove, konflikte, različite osjećaje. Stoga nije čudno da mnogi terapeuti posežu za bajkom kao lijekom. Uz pomoć scenskih lutaka mnoga su djeca proigravala svoje probleme vješto uklopljene u priču koju su prethodno kreirali. Takve osobne priče uvijek zrcale probleme vezane uz okolinu ili uz vlastito sebstvo. Igra maskama ili lutkama omogućuje proigravanje i bolnih sadržaja i kanaliziranje agresivnih poriva. Pogotovo je važna u proradi agresivnih pulzija. Pretočeni u priču i igru, ljutnja, bijes, agresija izlaze u obliku koji ne ugrožava ni nas ni druge. A upravo je bajka onaj jednostavni oblik koji ne pokazuje svijet i ljude boljima nego što jesu već poručuje da se i u nesavršenstvu svijeta čovjek može, ako to želi, izboriti za sebe plemenitijega i da taj napor nije uzaludan.“


Srdačan pozdrav
dr. Zlatko BastašićS radošću i uvažavanjem,
voditelj Modula i studenti postdiplomske nastave
Iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije

12.-13.03.2016. godine
24feb

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,

Modul
Shame and Identity:
A Relational Developmental approach to working with Children and Young People

održao se
12.-13.03.2016. godine

Voditeljica Modula bila je MA Joanna Hewitt Evans, integrativni psihoterapeut
Co-director of Euroips, UKCP

Modul je održan za studente iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a koji su u Europskom edukacijskom programu iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije.

"Children are born wired for relationship. As neuroscience confirms they thrive on attunement and connection. Disruptions to contact, to a child's spontaneous yearning to be seen, result in shame, often referred to as 'the master emotion'. Repeated experiences of shame impact the development of identity, lead to unhelpful defences and the loss of aspects of the self. In this workshop we have had explored the phenomenology and aetiology of shame, and also the ways in which we defend against it. We have considered our personal experience of and responses to shame as well as those of our child and adolescent clients. As Siegel reminds us, it is important we attend to our own oxygen mask first before we can safely take care of the needs of others. The workshop has included theory and experiential exercises, that can be used with children and young people, in order to help build resilience to shame, as well as the opportunity for personal work and supervision."

Ko sam kad me stid preplavi? O čemu mislim, šta osjećam kada od stida poželim nestati. Kako da se uskladim sa sobom i drugima ako mi stid zamagli pogled. Osvijetliti tamne prostore ispunjene stidom u sebi put je kojim koračamo i prema sebi i prema svijetu i kada se najviše stidmo i stid nas zaustavlja da uđemo u kontakt, jedina nada za oporavak je upravo kontakt. Kako se ohrabriti i pokazati sebe, a time dobiti poštovanje i ljubav drugih? Ali kakav bi bio svijet bez stida?
Mudrost je pronaći ravnotežu.

Hvala Nina za profesionalni prijevod tokom radionice!

S radošću i uvažavanjem,
voditelj Modula i studenti postdiplomske nastave
Iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije

19.-21.02.2016. godine
12feb

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,

Modul
„Tko sam ja u tvojim očima?“
Transfer i kontratransfer u psihoterapiji djece i adolescenata


održao se
19.-21.02.2016. godine

Voditelj Modula bila je dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, Prof. Defektolog, integrativni psihoterapeut
Poliklinika Kocijan - Hercigonja, Zagreb


Modul je otvoren u prvom redu za studente Europskog edukacijskog programa iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tokom tri dana radionice, kroz teorijski prikaz, rad u malim grupama, plenarne diskusije, velike grupe, sudionici su stekli znanja potrebna za utvrđivanje:

o Što je transfer? Zašto se događa? Kako ga prepoznati?
o Što je kontratransfer? Zašto se događa? Kako ga prepoznati?
o Vrste transfera
o Jesu li transfer i kontratransfer poželjni u terapiji?
o Transfer kao dijagnostičko sredstvo?
o Kako s vlastitim kontratransfernim reakcijama?
o Što se zapravo događa u psihoterapiji djeteta i adolescenata? Paralelni procesi.
o Koga dijete vidi dok gleda u terapeuta?

Tko sam ja u tvojim očima? Tko si ti u mojim očima? Da li mi vidimo jedno drugo? Kako da očistim ogledalo da se Ti bolje vidiš? Da li ću ja zaista vidjeti sebe u tvom ogledalu? Ima li nade da se istinski susretnemo? Učiću kako da to dosegnemo. Put između nas postoji. Krenimo i susretnimo se!


S radošću i uvažavanjem,
voditelj Modula i studenti postdiplomske nastave
Iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije
13.-14.02.2016. godine
2feb

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,

Modul
“Grupna terapija i psihodrama”
održao se
13.-14.02.2016. godine

Voditelj Modula bila je Prof.dr.sc. Mirjana Graovac, psihoterapeut,
Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, Klinika za psihijatriju - KBC Rijeka


Modul je bio otvoren u prvom redu za studente Europskog edukacijskog programa iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave psihoterapijom ili su u edukaciji iz psihoterapije.

“Adolescenti su, unatoč znanju i iskustvu voditelja, „uvijek jedan korak ispred“. Stoga su voditelji adolescentnih grupa ponovno, iznova...kontinuirano - „na novom ispitu“. Može se zaključiti da voditelji i grupa (kao cjelina) tijekom grupnog procesa oblikuju specifičan „prijelazni objekt“, koji postaje specifična kvaliteta i liječidbeno iskustvo za adolescente u procesima odrastanja vidljivim u grupi. Klinička praksa je pokazala da su spontanost i kreativnost u igri dragocjena iskustva u terapijskom procesu, koji adolescentima pružaju odmak od dotadašnjih obrazaca ponašanja, te otvaraju prostore za nova iskustva i nove mogućnosti. Igrajući uloge, adolescenti lakše „skliznu“ u nesvjesne sadržaje koji kroz igru tada djeluju manje „opasno“”. (M. Graovac, 2016.)

Kroz teorijski prikaz, rad u malim grupama, plenarne diskusije, velike grupe, lični/osobni rad, cilj ovog Modula ukazao je na:

- specifičnosti grupne psihoterapije djece i adolescenata
- značaj analitičke psihodrame kao terapijske tehnike, te potrebe za edukacijom stručnjaka
- Naglasak Modula posebno je na iskustvenom radu sudionika.S radošću i uvažavanjem,
voditelj Modula i studenti postdiplomske nastave
Iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije
11.-13.12. 2015. godine
1dec

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA e,

Radionica
“Terapija privrženosti kod djece i adolescenata”
koju je vodila prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander,
Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, psiholog i psihoterapeut

uspješno i sa velikim zadovoljstvom je realizirana u periodu:
11.-13.12. 2015. godine


Radionica je bila otvorena u prvom redu za studente Europskog edukacijskog programa iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tokom tri dana radionice, kroz teorijski prikaz, rad u malim grupama, plenarne diskusije, velike grupe, sudionici su stekli znanja potrebna za utvrđivanje:
- stilova privrženosti,
- kliničke slike poremećaja privrženosti, te indikacija za psihoterapiju,
- odnosa privrženosti u djetinjstvu i kasnije u odrasloj dobi,
- osnovnih postavki korektivne terapije privrženosti,
- uloge terapeuta u tretmanu,
- implicitnih iskustava u razvoju i terapiji,
- te prepoznavanja privrženosti u radu s pacijentima.
Naglasak ove radionice posebno je bio usmjeren na iskustvenom radu sudionika.

Znanje o značaju privrženosti ojačava predanost profesionalaca za pokušaj da se svijet učini ljepšim mjestom za život svakog djeteta.S radošću i uvažavanjem,
Studenti postdiplomske nastave
Iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije